Akce

Vyplacení dotace Zelená úsporám dopředu

Novinky

19. 04. 2011 Nabízíme k pronájmu reklamní plochu v Jakubčovicích nad Odrou, u silnice II. třídy č.441, ve směru Odry - Potštát

04. 05. 2010 Zahájena reklamní kampaň s rádiem Čas na podporu prodeje výrobků z programu Zelená úsporám.

Aktuální projekty

projects

Rekonstrukce chlazení Greiner Assistec

Newsletter

 

O firmě

Firma František Šubrt - kovomontáže vznikla v polovině roku 1991 privatizací údržby bývalého státního podniku Optimit Odry. Zakladatel firmy František Šubrt převzal veškeré činnosti prováděné tímto střediskem a začal provádět údržbu a montáže trubních energetických rozvodů, strojoven, kotelen a výměníkových stanic s podporou 12 zaměstnanců, které převzal spolu se základním vybavením. Jelikož nejistota budoucnosti firmy, která v začátcích závisela jen na činnostech prováděných pro Optimit Odry, byla stále vyšší, začaly nové aktivity směřovat stále více k získávání nových zákazníků a rozšiřování portfolia poskytovaných služeb.

V roce 2004 na základě dlouhodobého rozvoje ve strojírenské oblasti jsme se detailněji a cíleně zaměřili na poskytování služeb v oblasti výroby jednoúčelových strojů, aplikaci našich poznatků do výrobních procesů našich zákazníků za účelem zefektivnění a zautomatizování technologie výroby, stěhování strojního zařízení a instalaci výrobních technologií.

Od roku 2007 firma vlastní automatickou linku na nanášení práškových barev Ideal Line.

V současné době firma František Šubrt - kovomontáže zaměstnává bezmála 40 stálých pracovníků a disponuje vybavením a zázemím pro plnění i nesplnitelných přání stále náročnějších zákazníků. 

Firma Michal Šubrt - ALFA vznikla v polovině roku 1993 a od této doby se zaměřuje převážně na služby v oblasti voda - topení pro drobné odběratele a soukromé osoby. V současné době zajišťuje komplexní služby v programu Státního fondu životního prostřední ZELENÁ ÚSPORÁM.

Firmy ze sdružení Global Group sídlí ve vlastním areálu:

  • areál o rozloze 12 000 m2
  • přípravné dílny pro montáže 460 m2
  • lakovna + balení 1 215 m2
  • skladovací nevytápěná prostory 450 m2
  • sociální zázemí a kanceláře